REMIT.

Podstawa prawna: Art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii („rozporządzenie REMIT”).

Na tej stronie będą publikowane informacje mające wpływ na funkcjonowanie hurtowego rynku energii elektrycznej.

Komunikaty REMIT

Aktualnie brak komunikatów